Tomatsorter

I følge World Tomato Society finde der er mere end 25000 tomatsorter. Tomatsorterne kan inddeles i grupper på flere forskellig måder. Den måde jeg har valgt for at gøre det overskueligt er al inddel dem efter størrelse og form, men de skal også inddeles efter farve og efter væksttyper.
Fra denne side linkes til de enkelte tomat grupper.

Almindelige tomater

Disse inddeles i flere typer afhængig af hvordan frugten (tomaten) er ud:

De indeles også efter hvordan de vokser: de kan være

De Indeterminante: Vokser i højden hele sæsonen der er en hovedstængel som løbende sætter mange sidegrene. Længdevæksten stopper først når topskuddet fjernes eller frosten afliver planten i efteråret. Nipper man ikke sidegrenene af får man en kæmpe stor plante som har utallige sidegrene. Men en sådan plante bruger al sin energi på at lave stængler og grønne blade og ingen på at sætte blomster og lave tomater. Der for skal tomatplanter som vokser med dette vækstmønter kontrolleres tit og sideskuddene fjernes. Derved provkeres planten til at sætte blomster og lave tomater. En tomatplante med indeterminant væsktmøsnter vil sætte blomster efter hver 3-4 blad. Blomsterne sidder i klaser eller ranker. De indeterminante sorter sætter tomater i ranker med 7-14 blomster. Nomalr modmes tomaterne i midtsæsonen eller sent.

De Determinante: Kaldes også busktomater og de er mere kompakte i deres vækst. De vokser til sluthøjden, som ofte en mindre end 1,30m, så sætter den blomster i klaser med 3-6 tomater i hver. Efter blosmtersætning holder planten op med at vokse i højden. Derfor bør man ikke fjerne sideskuddene fra denne type tomater, da det betyder at udbyttet bliver meget lille. Planten fortsætter med at lave sideskud med blomster på til den har 8-9 stammer med blomster på, derefter begynder alle tomaterne at modnes.

Tomatsorter med Semi-determinant væskt er højere end de med determinant væskt, men kortere end de indeterminante. Planten vokser hele sæsonen og sætter løbende blomster/tomater, som modnes over hele sommeren. Disse sorter bliver 1,5-1,7 meter høje før væksten standser. Planten sætter blomster med tættere mellemrum end de indterminant voksende, nemlig ved hver 2 eller hver 3 blad.

Super-determinante tomatsorter vokser hurtigt. Den første blomsterstand udvikles efter det 5 blad. Blomstring og tomatmodning sker hurtigt. Tomaterne på disse sorter modner næsten alle samtidigt, hvorefter planten dør.

Dværgtomater

Inddeling i henhold til bladtyper

Tomaterne kan, uanset om det er de “almindelige” store tomatsorter eller det er dværgtomaterne, kan de inddeles efter hvilken bladtype planten har:

Almindelige blade: De fleste tomatsorter. Bladene er savtakkede

Kartoffelblade: Disse blade ligner dem man ser på en kartoffelplante

Variegerede,to-farvede blade: Disse blade har form som de almindelige tomatblade, men er tofarvede.

Kulderesistente

Kulderesistente eller kulde-tolerante tomatsorterer ofte små, determinant voksende sorter som tåler dyrkning ved lavere temperaturer. Liste over kuldetolerante tomatsorter og anbefaling om dyrkning findes her.
De sorter jeg har dyrket kan ses ved at klikke på sortens navn.